Welche Problem-Gesellschaften (Rechtsformen) können übernommen werden ?

Es können Gesellschaften in den folgenden Rechtsformen übernommen werden:

– GmbH
– GmbH & Co. KG
– GmbH & Co. oHG

– GmbH & Co. KGaA
– GmbHaA

– UG (haftungsbeschränkt)
– UG & Co.KG

– Ltd.
– LTd. & Co.KG

– KG
– KGaA


– Eintritt in die Komplementärstellung (vollhaftender Gesellschafter) einer KG


– AG
– AG & Co.KG
– AG & Co. oHG
– AG & Co.KGaA